Υδραυλική εγκατάσταση

  Τί είναι η σωστή υδραυλική εγκατάσταση

 

 Η σωστή υδραυλική εγκατάσταση, ουσιαστικά εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σωληνώσεων και των μηχανικών μονάδων, χωρίς διαρροές, βλάβες και φθορές που μπορεί να προέλθουν από διάφορους παράγοντες. Τέτοιες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από χάλκινους, πλαστικούς, σιδερένιους ή ανοξείδωτους σωλήνες. Επίσης, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι η πολυστρωματική σωλήνα, η οποία προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και, την οποία, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί και προτείνει ανεπιφύλακτα για τις περισσότερες εφαρμογές.

 

Υδραυλική εγκατάσταση                         Υδραυλική εγκατάσταση

 

Χρήσεις της υδραυλικής εγκατάστασης

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο έχουν πολλούς σκοπούς. Οι βασικότεροι τρόποι χρήσης είναι η εξασφάλιση πόσιμου νερού, ζεστού ή κρύου νερού χρήσης, νερού πυρόσβεσης, νερού θέρμανσης και νερού άρδευσης τα διάφορα σημεία του κτηρίου, καθώς και η απομάκρυνση των λυμάτων και των όμβριων υδάτων.

 

Εγκαταστάσεις ύδρευσης

 

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός κτηρίου χωρίζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές, ανάλογα με το αν βρίσκονται μέσα στο χώρο του κτηρίου ή εκτός. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης θεωρούνται αυτές που αφορούν τις σωληνώσεις του εσωτερικού δικτύου του κτηρίου, ενώ εξωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αυτές που αφορούν τις σωληνώσεις, από τον υδρομετρητή του κτηρίου ως το εσωτερικό δίκτυο παροχής.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, αντικατάσταση ή επέκταση δικτύου σωλήνων παροχής ζεστού ή κρύου νερού, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης και για οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούμε είναι χάλκινοι, σιδερένιοι, ανοξείδωτοι, πλαστικοί ή πολυστρωματικοί. Η τοποθέτησή τους γίνεται με τρεις τρόπους:

 

1. Εντοιχισμένες ή ενδοδαπέδιες

 

2. Εξωτερικές (δισωλήνιο σύστημα ύδρευσης)

 

3. Με χρήση συλλεκτών (μονοσωλήνιο σύστημα ύδρευσης)

Στο μονοσωλήνιο σύστημα από τον συλλέκτη έως τον υδραυλικό υποδοχέα, η σωλήνα είναι μονοκόμματη (χωρίς ενώσεις), με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση κινδύνου πιθανών διαρροών. Η εταιρεία μας προτείνει την πρεσαριστή ένωση των εξαρτημάτων με τους σωλήνες.

 

Υδραυλική εγκατάσταση    

 

Υδραυλική εγκατάσταση

 

 Εγκαταστάσεις άρδευσης

 

Aρδευση νοείται οποιαδήποτε εγκατάσταση έχει να κάνει με την παροχή νερού για αυτόματο πότισμα κήπων, φυτών σε κοινόχρηστους χώρους ή ιδιωτικούς χώρους και καλλιεργειών. Για την υλοποίηση τέτοιων εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται συνήθως γεωτρήσεις ή δεξαμενές νερού αλλά και νερού χρήσης (για τις μικρότερες εφαρμογές). Για την καλύτερη ποτιστική απόδοση και την επίτευξη της επιθυμητής πίεσης, τοποθετούνται αντλίες και αυτόματα πιεστικά συστήματα. Τέλος, τοποθετούνται χρονοδιακόπτες, ηλεκτροβαλβίδες και προγραμματιστές αυτόματου ποτίσματος.

 

Εγκαταστάσεις αποχέτευσης

 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης όμβριων υδάτων και λυμάτων, χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση του νερού, μετά τη χρήση του, εφόσον αυτό κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί, πλέον, σε καμία εφαρμογή. Αυτό επιστρέφει μέσω του δικτύου των εκάστοτε δημοσίων επιχειρήσεων ύδρευσης & αποχέτευσης προς επεξεργασία και επανάχρηση ή οδεύει προς τη γη ή τη θάλασσα για φυσική ανακύκλωση.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή ή επισκευή δικτύων αποχέτευσης και την τοποθέτηση σωλήνων οπουδήποτε χρειάζεται (ισόγεια, υπόγεια, τοποθέτηση οριζόντιας ανοικτής ή κάθετης υδρορροής πλαστικής ή μεταλλικής, σωλήνες αποχέτευσης μπάνιου ή κουζίνας, αντικατάσταση σιφονιών και σωλήνων που παρουσιάζουν διαρροή κ.ο.κ.).

 

Υλικά που χρησιμοποιούμε και προτείνουμε

 

· Θερμοπλαστικοί σωλήνες (Πολυαιθυλένιο - Πολυπροπυλένιο)

To πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο είναι συνθετικές οργανικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους, οι οποίες είναι πλαστικά πολυμερή με προσθήκη του αιθυλένιου ή του προπυλένιου, αντίστοιχα, και χρησιμοποιούνται ως μονωτικά ή στεγανοποιητικά υλικά. Τα θερμοπλαστικά είναι υλικά που αποκτούν μεγαλύτερη πλαστικότητα, δηλαδή ευκολία στο να παραμορφωθούν και να αποκτήσουν το σχήμα που επιθυμούμε, κάθε φορά που θερμαίνονται. Τα πλαστικά πολυμερή μας εξασφαλίζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το χαλκό και το σίδηρο. Μερικά από αυτά φαίνονται παρακάτω:

 

Ø Ευκολία εφαρμογής – στήριξης λόγω μικρότερου βάρους

  Ø Μείωση της γραμμικής διαστολής έως και 75% (διατήρηση πάχους σε διαφορετικές θερμοκρασίες)

  Ø 20% μεγαλύτερη παροχή στην ίδια διατομή λόγω της μειωμένης τριβής

  Ø Πιστοποίηση καταλληλότητας και υγιεινής

 Ø Διατομές για κάθε εφαρμογή

 

· Πολυστρωματικοί σωλήνες και εξαρτήματα (Pex-Al-Pex)

Σύνθετος σωλήνας αποτελούμενος από 2 στρώματα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, με ενδιάμεσο στρώμα αλουμινίου.

Σύστημα που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο των μεταλλικών όσο και των πλαστικών σωλήνων. Εφαρμογές σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και θέρμανσης.

 

Ø Πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μια απλή σωλήνα πολυαιθυλενίου αντέχει 80psi πίεσης σε θερμοκρασία 93 οC, ενώ η Pex-Al-Pex σωλήνα, αντέχει 160psi στην ίδια θερμοκρασία.

 

  Ø Έχει υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα από τις απλές σωλήνες πολυαιθυλενίου λόγω του εσωτερικού φύλλου αλουμινίου.

 

 Ø Αντέχει περισσότερο σε καταστάσεις πολύ χαμηλής θερμοκρασίας.

 

· Σωλήνες – Εξαρτήματα χαλκού

Δοκιμασμένο παραδοσιακό υλικό στα δίκτυα σωληνώσεων. Λύσεις τόσο σε ευθύγραμμους όσο και σε εύκαμπτους σωλήνες. Ειδική βιομηχανική επεξεργασία για προστασία από την διατρητική διάβρωση. Απλή και ιδιαίτερα οικονομική κατεργασία και τοποθέτηση. Εφαρμογές σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού.

· Υλικά κτηριακής αποχέτευσης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα εκείνα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ενός κτηρίου μέχρι και την σύνδεση του στο δίκτυο διάθεσης λυμάτων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από PVC, σωλήνες και εξαρτήματα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), φρεάτια, σιφώνια, υδρορροές κτλ.

· Αντλίες - Πιεστικά

H σωστή διαχείριση και κατανομή του νερού σε οποιαδήποτε μορφή του, είναι ένα σημαντικό θέμα που με την πάροδο του χρόνου γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της έλλειψης που παρουσιάζεται στον πλανήτη μας. Η εταιρεία μας δίνει λύσεις σε περιπτώσεις διανομής, παροχής, ανύψωσης πίεσης και απόρριψης καθαρών ή μη υδάτων. Διαθέτουμε υλικά σε αντλίες , πιεστικά δοχεία και όλα τα παρελκόμενα είδη που χρειάζεται κάθε μικρή ή μεγάλη εφαρμογή.

· Εξαρτήματα στήριξης

Η στήριξη των σωλήνων και εξαρτημάτων για όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις είναι μία σημαντική τεχνική εργασία η οποία συνεισφέρει με μεγάλο ποσοστό στην ασφάλεια, στην σωστή λειτουργία και στην όψη μιας εγκατάστασης. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα από συστήματα στήριξης για κάθε τύπο σωλήνα και εξαρτήματος όπως επίσης και όλα τα βοηθητικά υλικά (βίδες, παξιμάδια, upat κτλ). Επίσης οι τεχνικοί μας μπορούν να παρέχουν όλες εκείνες τις τεχνικές συμβουλές που θα βοηθήσουν στην σωστή, τεχνικά και οικονομικά, επιλογή του τρόπου στήριξης ανάλογα με την εφαρμογή που σας απασχολεί.

· Βοηθητικά υλικά εγκαταστάσεων

Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα μιας τεχνικής εργασίας εξαρτάται πολλές φορές όχι μόνο από την άρτια κατάρτιση του τεχνικού ή την ποιότητα των βασικών υλικών που χρησιμοποιούνται, αλλά και από την σωστή επιλογή των βοηθητικών ή συμπληρωματικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία αυτή. Επιπλέον τα σύγχρονα βοηθητικά υλικά βελτιώνονται διαρκώς και δίνουν λύσεις σε προβλήματα, που στο παρελθόν φαίνονταν άλυτα. Η εξέλιξη μάλιστα αυτών των υλικών είναι κατά πολύ γρηγορότερη από αυτή των βασικών τεχνικών υλικών. Στην εταιρεία μας βρείτε μεγάλη γκάμα σε όλα τα βοηθητικά υλικά των υδραυλικών (και όχι μόνο) εγκαταστάσεων (στεγανοποιητικά, κόλλες, καθαριστικά, κολλήσεις, κτλ), καθώς και τις τεχνικές πληροφορίες που θα χρειαστείτε ώστε να κάνετε την σωστή επιλογή τους για την εφαρμογή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια περαιτέρω ενημέρωση ή και για να πάρετε την δικιά σας ΠΡΟΣΦΟΡΑ στα τηλέφωνα : 216-0707911 - 6943595544 

Τηλέφωνο: 216 0707911 Email : info@wh-solar.gr