Θερμογραφικός έλεγχος ηλιακών Panel

 

 Θερμογραφία, η λύση για τον εντοπισμό προβλημάτων στο κτήριο σας.

 

  Η W-H Solar Lab,  είναι από τις πρώτες εταιρείες στων χώρο της εγκατάστασης και συντήρησης ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα που καθιέρωσε την θερμογραφία, τη δοκιμή στεγανότητας του κλειστού κυκλώματος και τους ενεργειακούς ελέγχους σαν μέθοδο πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την παθολογία του ηλιακού σας.

Επικοινωνήστε, και θα σας εξηγήσουμε πως η θερμογραφία θα λύσει τα προβλήματά σας.

W-H Solar Lab Θερμογραφία Panel

Πιστοποιημένοι θερμογράφοι

 Διαθέτουμε πλέον στο δυναμικό μας 3 πιστοποιημένους θερμογράφους, μηχανολόγους μηχανικούς και πιστοποιημένους εγκαταστάτες που εκπαιδεύονται συνεχώς με εξειδικευμένα σεμηνάρια και έχουν όλοι πολυετή εμπειρία στον χώρο της κατασκευής(εγκατάστασης) και συντήρησης.

Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ο εξοπλισμός, αλλά και ποιος τον χειρίζεται!

 

Θερμογραφικοί έλεγχοι βάση διεθνών προτύπων

 

Η W-H Solar Lab εκτελεί θερμογραφικούς ελέγχους βάση του:

Έλεγχος με υπέρυθρη θερμική κάμερα βάση του προτύπου ΕΝ 13187:1998, για προσδιορισμό θερμικής απόδοσης και ποιοτική ανίχνευση θερμικών ανωμαλιών.


Σύγχρονος Θερμογραφικός Εξοπλισμός 

Παράλληλα στην W-H Solar Labέχουμε επενδύσει στον κατάλληλο και πλέον σύγχρονο εξοπλισμό τόσο στον τομέα των θερμικών καμερών όσο και στον τομέα των προγραμμάτων για την ανάλυση των θερμικών εικόνων και τον υπολογισμό ενεργειακών απωλειών.

 

 

 

Τηλέφωνο: 216 0707911 Email : info@wh-solar.gr